От I до XI клас учих в СОУ "Хр. Ботев" в Ивайловград.
В прогимназията започнах да уча информатика, привлечен от компютърните игри. Тогавашните структури на ТНТМ имаха подходяща база за ученици. Между 5-ти и 8-ми клас спечелих всички окръжни и  републикански състезания, преди да се срути тоталитаризма. Бях пълен отличник ;)
Градската библиотека беше разделена на сектор деца и възрастни. Мен започнаха да ме пускат в "Голямата" библиотека още в трети клас. Малката беше изчетена  за две години (не е велико постижение, но май само аз съм с такъв рекорд). ;) 
Then I started doing more music. I knew the notes as a child. There have always been pianos, schools, etc. at home. normalcy for a music teacher’s house, but I studied solfeggio in kindergarten with other teachers.
Разбира се музиката с която се бях захванал, не изискваше такива задълбочени познания. Свирих на бас в локалната рок банда "Херкулес"!

През ваканциите работих земеделска работа, а в един момент имах и няколко месеца нещо като "стаж" в Киното на родния град. Някъде около 10 клас имах шанса да зареждам машините и да прожектирам филми!!!!!!! Лепях лентите и т.н. 
Тия забавления леко свалиха отличния ми до 8-ми клас успех. В гимназията гравитирах около 5-ца и затова записах професионална паралелка в 11-ти клас Завърших като Механизатор-растениевъд.
Книжка за трактор не успях да взема.
Пречеше ми на Live Style - a, но получих сертификат за Работа с Машинно Тракторни Агрегати. Орач един вид.  ;)
Завърших 1994 г.