Имаше собствен видео канал, който да компенсира липсата на прохождащите телевизионни канали в България до момента в който "Диема" пусна сателитния си сигнал. Скоро след това стана ненужен, а си беше и труден за подръжка. 1998 г. бях на първия си голям концерт - DIO във "Фестивална".